Chăm sóc Fanpage

STT Mô tả Gói/ tháng Ghi chú
Cơ bản Vip Super VIP
1 Lập kế hoạch từ khóa và roadmap nội dung  
2 Thiết kế hình ảnh theo layout riêng biệt  
3 Sản xuất bài viết (100-200 từ) 10 bài 15 bài 20 bài Chỉnh sửa 2 lần
4 Seeding comment/ like trên bài viết 800 1,500 2,500  
5 Báo cáo tương tác bài viết  
6 Sản xuất bài PR (500-1,000 từ) Không 1 2 Chỉnh sửa 2 lần
7 Thiết kế landingpage Không 1 2 Chưa bao gồm hosting, domain
  Quảng cáo Google banner Không Không 500 click Miễn phí thiết kế
  Quảng cáo ADX banner Không Không 500 click Miễn phí thiết kế
  Chi phí 5,000,000đ 12,000,000đ 25,000,000đ