Festival

Sự kiện lễ hội

Lễ hội – Festival, bản thân sự ra đời, phát triển và tồn tại của nó không nhắm vào mục tiêu thương hiệu nhưng lại là chất liệu đắt nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất để xây dựng một thương hiệu địa phương, vùng và có thể là cả một quốc gia nơi diễn ra Lễ hội – Festival đó.

                                Lễ khai mạc Festival Huế  2014

Festiva là một sự kiện lớn có vai trò vô cùng quý giá trong cả một chuỗi sự kiện, hoạt động nhằm kiến tạo thương hiệu địa phương. Vì thế, Lễ hội – Festival được cho là thành công phải thấu đạt các yếu tố:

– Sự kiện mở, giới thiệu được bản sắc địa phương nhưng đồng thời luôn sẵn sàng cho việc giao lưu, giao thoa văn hóa từ khắp các miền đất nước thậm chí là giao lưu quốc tế;
– Sự kiện văn hóa & cộng đồng, mang tính kinh tế – xã hội – văn hóa & chỉ đúng nghĩa lễ hội một khi nó thực sự đi vào cộng đồng, nhận được sự đồng cảm và tham gia tích cực của cộng đồng dân cư địa phương;
– Sự kiện đa dạng về các hoạt động & hình thức thể hiện, chu đáo về tổ chức & nhất định phải mang hàm lượng văn hoá rất cao;
– Sự kiện đảm bảo mục tiêu chính của việc tổ chức là tạo nhận thức thương hiệu địa phương đăng cai tổ chức.

Festival còn được xét trên tiêu chí hiệu quả của hoạt động truyền thông tới toàn thể cộng đồng, toàn bộ khách thể mà Lễ hội – Festival nhắm đến, trực tiếp làm tăng các liên kết nhận biết, nhận thức thương hiệu địa phương. Đó chính là mục tiêu lớn nhất nếu không muốn nói là giá trị nhất sau một kỳ Lễ hội – Festival được tổ chức tại địa phương, vùng, quốc gia.