KOL

Celeb, người nổi tiếng,

STT Nghệ sĩ SOW Đơn giá dự kiến (VNĐ)
1 Trấn Thành Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 200,000,000đ
2 Hariwon Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 160,000,000đ
3 Thủy Tiên Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 200,000,000đ
4 Ngô Kiến Huy Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 150,000,000đ
5 Trịnh Thăng Bình Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 100,000,000đ
6 Song Luân Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 30,000,000đ
7 Lưu Sara Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 50,000,000đ
8 Hansara Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 50,000,000đ
9 Đông Nhi Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 200,000,000đ
10 Ninh Dương Lan Ngọc Post 1 quảng cáo review sản phẩm lên fanpage 150,000,000đ

Đơn giá này chỉ là dự kiến, vui lòng liên hệ trực tiếp để trao đổi