PR Content

Viết bài PR và các dịch vụ khác trên bài

STT HẠNG MỤC MÔ TẢ ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1 Viết bài PR Tất cả các tin bài có độ dài không quá 1000 từ và 5 ảnh minh họa ( trừ bài phóng sự ảnh, bài tương đương 1 trang A4 ) 1,500,000
2 Thêm video clip Video dài không quá 5 phút, dung lượng tối đa 50MB 1,000,000/ lần/ clip
3 Thêm ảnh Tối đa 10 ảnh/ bài 500,000/ 3 ảnh
4 Thêm hyperlink Tối đa 3 link 300,000/ link
5 Thêm box  Box thông tin dưới bài viết 1,000,000/ lần/ box
6 Sửa bài sau khi đăng   500,000/ lần
7 Gắn TAG   20,000,000/ 3 tag/ tất cả các bài trong năm