Seeding Group

Đăng tải nội dung vào các group có lượng users cao phù hợp với yêu cầu của khách hàng

STT Gói Mô tả Đơn giá (VNĐ_
1 Standard 7 posts/ 7 groups/ 200 comments 12,000,000đ/ tháng
2 Pro 10 posts/ 10 groups/ 300 comments 17,000,000đ/ tháng
3 VIP 15 posts/ 15 groups/ 400 comments 23,000,000đ/ tháng