• Booking Media

  Chính sách giá về booking banner, pr tốt nhất thị trường quảng cáo

 • Kol/Influencers

  Tư vấn và đưa ra chiến lược với các celeb, kol giúp brand có những campaign sáng tạo, hiệu quả

 • Technology

  Tư vấn và đưa ra chiến lược với các celeb, kol giúp brand có những campaign sáng tạo, hiệu quả

 • Event

  Đội ngũ nhân sự tổ chức sự kiện chuyên nghiệp giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất với sự kiện của mình

 • Production

  Dịch vụ sản xuất nội dung quảng cáo

 • Social Media

  Sản xuất nội dung online và cung cấp các giải pháp quảng cáo online trên social network hiệu quả

 • Digital Ads

  Sản xuất nội dung online và cung cấp các giải pháp quảng cáo online trên social network hiệu quả

 • Marketing Strategy

  Đội ngũ nhân sự tổ chức sự kiện chuyên nghiệp giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt nhất với sự kiện của mình