Tìm hiểu về chúng tôi

GNP Media là công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền thông 360. Chúng tôi tự tin là đối tác tin cậy của khách hàng trong mọi chiến dịch marketing 360

Chiến lược

Bước khổng lồ


giúp bạn tìm thấy món quà hoàn hảo cho những người thân yêu của bạn. Ứng dụng được thiết kế để truyền cảm hứng cho người dùng của họ bằng một luồng ý tưởng sự kiện và khả năng tạo danh sách mong muốn tùy chỉnh để không bao giờ quên một dịp quan trọng.

Chiến lược

Bước khổng lồ


giúp bạn tìm thấy món quà hoàn hảo cho những người thân yêu của bạn. Ứng dụng được thiết kế để truyền cảm hứng cho người dùng của họ bằng một luồng ý tưởng sự kiện và khả năng tạo danh sách mong muốn tùy chỉnh để không bao giờ quên một dịp quan trọng.

Đội ngũ của chúng tôi

Nguyễn Nhật Minh

Phó giám đốc

Vũ Tuấn Đạt

Booking Executive

Trương Việt Toàn

Marketing Executive

Phùng Thị Thu Thủy

Designer